NETWORK MARKETING o MLM: Bakit Hindi Sumasali ang mga Pilipino?

Wow it’s been 4 months since I last wrote a blog entry! Super busy with activities, mentoring and coaching! Anyway, I’m back!!! Hi there my dear friend!  Baka natanong mo, why am I writing this blog? Dahil sa realization at observations ko sa dami ng nakakausap ko, pwede kong ma-share sa inyo kung bakit hindi…

Click Here To Continue Reading →